به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا؛ «مهدی مطهرنیا» کارشناس روابط بین الملل  با  بیان ابعاد نفوذ آمریکا درجهان به خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا گفت: اینکه کنشگر قدرتمندی در نظام بین الملل باشیم، دلیل  نمی شود که بتوانیم آنچه را که اراده کرده ایم به راحتی به انجام برسانیم. آمریکا به عنوان یک بازیگر بزرگ بین المللی و پرقدرت، به عنوان یک نیروی  برجای مانده از متن گذشته نظام دو قطبی می تواند با خروج خود از برجام هزینه های گزافی بر ایران وارد کند. باید این را به عنوان یک واقعیت پذیرا باشیم آمریکا به تنهایی حدود 30 درصد از قدرت جهانی را در اختیار دارد.

او افزود: اما باید پذیرفت که در عرصه اقتصادی جهان، گستره معنا داری تحت عنوان اقتصاد سرمایه‌داری وجود دارد که قدرت های بزرگ جهان به ویژه آمریکا و غرب به عنوان دولت هایی کوچک در سرمایه داری بزرگ مطرح هستند. سرمایه داری از دولت های موجود در این کشورها تبعیت نمی کند، بلکه این دولتها هستند که تابع چارچوب سرمایه درای بین المللی هستند.