تبلیغات
سایت رسمی دکتر مهدی مطهرنیا ـ آینده پژوه اجتماعی - فرهنگی و ارتباطات سیاسی - روس‌ها پنهان دراسب تروای آمریكا هستند


Admin Logo
themebox Logo
!-- www.newseek.ir -->
تاریخ:نهم شهریور 95-18:29

روس‌ها پنهان دراسب تروای آمریكا هستند

روس‌ها پنهان دراسب تروای آمریكا هستند

آرمان امروز- احسان اسقایی: بعد ازكودتا درتركیه نگرش مسئولان این كشور ازهمكاری با غرب درمعادلات منطقه‌ای به سمت وسوی همكاری با شرق تغییركرده است. حضورجنگنده‌های روسی در ایران برای تجهیز وسوختگیری جهت سركوب داعش وهمچنین رایزنی‌های فشرده مقامات تهران، تركیه و روسیه با یكدیگر برای اتخاذ راهبرد هماهنگ با هم درباره سوریه باعث شده است حتی برخی از رسانه‌ها از ائتلاف جدیدی درمنطقه سخن بگویند كه درآینده در مقابل سایر ائتلاف‌ها قرار خواهد گرفت. هرچند حضور روس‌ها درپایگاه شكاری همدان واكنش‌های منفی و مثبتی را در داخل و خارج برانگیخته است اما اخیرا تركیه نیز بعد ازفسخ خصومت با روس‌ها اعلام كرده كه حاضر است پایگاه هوایی اینجرلیك را دراختیار روس‌ها قرار دهد. به هرطریق به نظر می‌رسد هم افزایی‌های منطقه‌ای درمقابل تحركات داعش درمنطقه درحال افزایش است وحال باید در انتظار بود كه آینده این همكاری‌ها به كجا ختم خواهد شد وچه آینده‌ای درانتظار منطقه خاورمیانه درپس این همكاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای به وجود خواهد آمد. به بهانه بررسی ائتلاف‌های به وجود آمده«آرمان امروز» با دكتر مهدی مطهرنیا آینده پژوه وكارشناس ارشد روابط بین‌الملل به‌گفت‌وگو پرداخته است که درادامه می‌خوانید:

چه عواملی باعث شده روس‌ها و تركیه این روزها و بعد از وقایع گوناكون درمنطقه و درخاورمیانه به یكدیگر نزدیك شوند؟ و دراین راستا به چه علت این دوكشور با ایران وارد فاز همگرایی شدند؟

روس‌ها وترك‌ها دررفتار‌شناسی سیاسی دارای نقاط همگرایی زیادی هستند ۱- ناسیونالیست و خواهان باز پس گرفتن پرستیژ قدرت تاریخی خود هستند. ۲- واقع گرا و مبتنی برمنافع ملی. البته درپوشش مصالح ایدئولوژیك عمل می‌كنند. ۳- پراگماتیسم ومعتقد به عملگرایی بوده ودوست ودشمن دائمی ندارند. ۴- هر دو لباس ایدئولوژیك برای ایجاد جاذبه‌های سیاسی درمنطقه ونظام بین‌الملل به تن كرده‌اند. ۵- هردو ازساختار قدرت یك وجهی برای تصمیم‌گیری درسیاست خارجی برخوردارند. اما ایران، درگیر ایده‌آلیسم تخیلی درحوزه سیاست خارجی است، ملی گریز است، ایدئولوژیك‌گراست اگرچه درعمل عملگرا ولی درجهتگیری‌های سیاست خارجی خود ازلحاظ منطقی و پرستیژی درحوزه مصالح دینی خود حركت می‌كند. درتنظیم هرم اهداف ملی حصول به اهداف ایدئولوژیك را رسالت عملی خود برای گسترش اسلام و قدرت امت اسلامی معرفی می‌كند. از این رو برمبنای این موارد، جهتگیری آینده ائتلاف میان این سه كنشگر و اهمیت رویكرد این سه كشور در زمینه‌های همگرایی در مسائل منطقه‌ای را باید مورد مداقه قرار داد. ذكراین نكته دارای اهمیت است كه تركیه و روسیه درتاریخ تحرك خود به هیچ‌وجه دردهه‌های گذشته برائتلاف‌ها پایدار نبوده‌اند.

نقاط قوت، ضعف و همچنین فرصت‌های ناشی ازهمكاری‌های به وجود آمده درمیان كنشگران منطقه‌ای را با عینك‌ آینده‌پژوهی چگونه قابل بررسی می‌دانید؟

نقاط قوت، ضعف وهمچنین فرصت‌های ناشی از این همكاری را می‌توان به طور خلاصه این‌گونه بیان نمود: نقاط قوت: ۱- جبهه شرق در برابر جبهه غربی استحكام بیشتری می‌یابد. ۲- همگرایی بیشتر و به پیرو آن همكاری بیشتری در درون جبهه حمایت از سوریه و بشار اسد حاصل می‌شود. ۳- انگیزه‌مندی و امید به امكان الگودهی برای همگرایی بیشتر با تركیه نیز موثر واقع می‌افتد. نقاط ضعف همگرایی منطقه‌ای راهم می‌توان به صورت فهرست وار اینگونه اعلام نمود: ۱- افكار عمومی را نسبت به حضور روسیه در ایران بر می‌انگیزد. ۲- تطبیق تاریخی حضور روسیه در ایران و جنگ‌های گذشته روسیه با ایران مرور می‌شود. ۳- عدم رعایت شعارنه شرقی نه غربی مورد توجه قرار می‌گیرد. ۴- حضور نظامیان روسیه در ایران كنونی با حضور نظامیان آمریكا درقبل از انقلاب مورد همخوانی قرار می‌گیرد. البته فرصت‌هایی هم از این منظر قبل‌ ذكر است ازجمله اینكه: ۱- امكان ایجاد ائتلاف ضد تروریسم درمنطقه بیش ازگذشته جلوه پیدا می‌كند. ۲- همكاری‌های ایران و روسیه دربخش نظامی می‌تواند استحكام امنیتی منطقه را درصورت تهدیدهای ‌فرامنطقه‌ای برای ایران بیشتر نماید. ۳- با ورود روسیه به ایران این پیام به غرب و آمریكا ارسال می‌شود كه ایران درصورت نارضایتی بیشتر از آنها آماده نزدیك شدن به روسیه است. ۴-روس‌ها برآن می‌شوند تا با ورود خود به ایران زمینه‌های عملیاتی‌كردن تعهدات قبل خود به ایران را مورد بررسی دقیق‌تر قرار دهند. البته در این رابطه تهدیداتی هم در این همكاری‌ها وجود دارد در این رابطه برای نمود می‌توان به صورت فهرست وار این تهدیدات را اینگونه بیان كرد: ۱- جبهه تقابلی با ایران را در وحدت عمل بیشتری در برابر ایران قرار می‌دهد. ۲-روسیه امكان نفوذ بیشتری دربخش‌هایی از جغرافیای منطقه‌ای پیدا می‌کند و درمقابل بخش قابل توجهی از این جغرافیا را درمقابل گرایش به مسكو مقاوم می‌سازد. ۳- مسكو درجهت نفوذ درایران ومنطقه از تهران استفاده ابزاری می‌كند.

چه سناریوهایی درپس این همكاری‌های علنی به ویژه ایران و روسیه در آینده قابل تصور است؟

باید متن جهتگیری اخیر را در دو شاخص دید: ۱- تكانه‌های شدید ناشی از جهتگیری تركیه در ارتباط با روسیه و ایران در كودتا و ضد كودتای اخیر ۲- نوسانات موجود در ایران در ارتباط با تعهد به اجرایی كردن برجام از سوی ایران. از منظر آینده نگری به تحركات به وجود آمده میان این كشورها چند سناریو قابل ارزیابی است كه‌ كوتاه و فهرست وار به آن اشاره می‌كنم: سناریوی ممكن اول را می‌توان با عنوان «توفان همگرایی در شرق» نام گذاشت. البته این سناریو ممكن است اما می‌تواند غیر واقعی باشد. همگرایی میان تهران، آنكارا و مسكو موجب تقویت جبهه شرق با محتوای اسلامی و زمینه‌پرور و زمینه‌ساز اتحادیه كشورهای شرق علیه غرب با ادبیات سیاسی مقاومت و گسترش آن خواهد شد. سناریوی دوم با عینك آینده‌نگری را می‌توان توفان در فنجان نام‌گذاشت كه بر اساس آن این همگرایی درحد یك همنشینی موسمی خواهد بود و درنهایت با واگرایی انگیزه مندی‌ها را كاهش و شعارهای ایدئولوژیك را فاقد خردورزی سیاسی نشان خواهد داد. البته براساس این سناریو هر سه طرف همگرا از غرب امتیازاتی را برای واگرایی دریافت و اطلاعاتی را در آینده از یكدیگر به رقیب انتقال خواهند داد و شاید بتوان از سناریوی سومی هم تحت عنوان «گردباد منطقه‌ای» نام برد كه براساس این سناریو، همگرایی ایجاد نخواهد شد ولی جهتگیری همنشینانه و همفكرانه حل و فصل مسائلی چون سوریه را از بن بست نظامی و سیاسی خارج خواهد كرد.

كدام یك از سناریوهای فوق برای ایران سناریوی مطلوبی درمعادلات منطقه‌ای خواهد بود؟

 در میان سناریوهای مختلف سناریوی مطلوب برای ایران ایجاد همگرایی منطقه‌ای وقدرت گرفتن جبهه مقاومت از ادبیات جغرافیای دینی و منطقه‌ای به جغرافیای سیاسی و فرامنطقه‌ای با حضور روسیه و احتمالا چین است ‌كه می‌تواند زمینه پرور و زمینه‌سازایجاد دست برترایران درمیان قدرت‌های منطقه‌ای باشد.

به طور یقین آمریكا نیز درمنطقه دارای سناریویی درجهت اهداف خود است. سناریوی مد نظرآمریكا درمنطقه چیست؟

سناریوی مطلوب آمریكا در این ارتباط را می‌توان «اسب تروای غرب در شرق» نامید. آمریكا به دنبال شكل بخشی به ۵+۱ و دنیای تك چند قطبی در نظام بین‌الملل است. رهبری امنیت جهان برعهده آمریكا است، ولی مدیریت آن به قدرت‌های بزرگ سپرده شده است. روسیه، دربین قدرت‌های بزرگ جهان قرار دارد. با ایران همكاری می‌كند. در همان حال با عربستان قراردادهای بزرگ اقتصادی امضا می‌كند. به صهیونیست‌ها هم نزدیك می‌شود. ازطرف دیگر روس‌ها درپی امتیاز‌گیری از آمریكا هستند و برای این منظور درمدیریت امنیتی منطقه به احیای استفاده ازبرگ ایران پس از برجام نیازمند هستند. از این رو روس‌ها یكی از افسران پنهان شده در اسب تروای آمریكا هستند. ازطرفی آنكارا وجود دارد كه می‌خواهد وارد ده یا همان روستا شود. هنوز وی را به اروپا راه نداده سراغ منزل كدخدا را می‌گیرد. از این رو باید زیاده خواهی رجب طیب اردوغان درتركیه كنترل می‌شد لذا كودتا و ضد كودتا علیه اردوغان در دراز مدت پیام خاصی را به او ارسال می‌كند. غرب از دولت اسلام‌گرا حمایت می‌كند ولی با خلافت اردوغان موافق نیست اگر چه روس‌ها كودتا را به اردوغان خبر داده‌اند و آمریكایی‌ها می‌گویند در برابر آن غافلگیر شده‌اند. اما این برای افرادی كه با الفبای مسائل امنیتی درنظام بین‌الملل آشنا هستند چندان قابل قبول نیست. سوریه در بن بست نظامی و تنگنای سیاسی است. ورود ترك‌ها به خاك سوریه مقاومت بر‌انگیز است. نزدیكی تركیه به ایران و روسیه وسوار شدن آنكارا بر اسب تروای غرب، بن‌بست نظامی در سوریه را می‌شكند و كوچه بسیار تنگ و باریك حل و فصل سیاسی مساله را به خیابانی قابل عبور تبدیل می‌سازد. سناریوی مطلوب آمریكا و غرب گسیل داشتن این اسب تروا به جبهه شرقی موافق اسد است و می‌تواند شكاف موجود میان مسكو و تهران را درارتباط با گذر از اسد درسوریه بهتر مدیریت كند.

بازیگران غربی وآمریكایی چه نگاهی به همكاری‌های نظامی كنونی ایران و روسیه دارند؟

بازیگران اروپایی و آمریكایی نیز بر آن هستند كه از فرصت به دست آمده از حضور نیروهای روسی در ایران در چهار جهت استفاده كنند. نخست همكاری‌های مسكو و تهران را در زمینه‌های مختلف نظامی در بین افكار عمومی برجسته و به عنوان خطری بزرگ در منطقه مورد توجه قرار دهند. این موضوع موجب خواهد شد كه اسكادران‌های هوایی كشورهای غربی نیز درمنطقه وارد عمل و بیش از گذشته فعال شوند. در مرحله دوم حضور نیروهای روسیه در ایران از جهتی به نفع نظم بین‌المللی است. به هرتقدیر روسیه جزو هیات شركت‌های تعاونی قدرت‌های بزرگ دراداره امور امنیتی جهان قرار دارد و ایران به هر تقدیر با نظام انقلابی خود هدف تمام قدرت‌های بزرگ است. لذا وجود نیروهای روسی درخاك ایران می‌تواند درشرایط كنونی به‌طور مستقیم دو منظوره باشد. از یك منظر، می‌تواند ضد داعش تلقی شود و از منظری نیز حضورآنها درمنطقه و درجغرافیای آسمانی ایران، زمینه‌های كسب اطلاعات بیشتر را فراهم سازد یا درآینده این اطلاعات رد و بدل شود. از بابتی دیگر، نبرد با داعش ازمرزهای ایران می‌تواند زمینه پرورایجاد فضای اصطكاك بیشتر با داعش وحمله‌های شدیدتر به داعش شود و دست آخر زمینه‌های ایجاد نوعی اصطكاك بیشتر بین تهران وداعش را درآینده فراهم سازد. این عوامل می‌تواند ازسوی غرب با استقبال روبه‌رو شود. البته از منظر عملیات رسانه‌ای، زیر سوال بردن و نقد حضور روس‌ها درحوزه فعالیت‌های نظامی ایران را درنظر می‌گیرند.

بازیگران منطقه‌ای چه رویكردی به همكاری‌های نظامی مسكو و تهران دارند؟

بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی نگاه به این همكاری‌ها را در بافت موقعیتی ناشی از منافع خود می‌بینند. عربستان، قطر و دیگر كشورهای عربی منطقه خلیج‌فارس، همكاری روسیه را با ایران در مبارزه با داعش از منظر منافع ملی خود تا حدودی با برخورد محافظه‌كارانه دنبال می‌كنند. به این معنا كه از یك سو روسیه به عنوان یك كنشگر بین‌المللی و بازیگر موجود در منطقه خاورمیانه به ایران نزدیك می‌شود و از سوی دیگر با عربستان در حال مطالعه امضای پنج قرارداد در ارتباط با نیروگاه‌های هسته‌ای است. وام هم به ایران می‌دهد و اقتصاد ورشكسته خود را قدرتمند نشان می‌دهد، لذا نوع رفتارهای آنها درباره نزدیك شدن مسكو و تهران در ارتباط در مسائل نظامی نوعی برخورد محافظه‌كارانه و دارای نگرش‌های تردیدآمیز است. در بعد دیگر تركیه در وضعیت كودتا و ضد كودتا از این موضوع استقبال می‌كند. ترك‌ها به گونه‌ای خود را مدیون نیروهای اطلاعاتی روسیه در كشف كودتای اخیر تركیه می‌دانند و از جهتی نگرانی‌های اخیر ایران در شب كودتا را در زمینه پیگیری اطلاعات مربوط به آنچه در تركیه رخ داد مورد توجه قرار دادند. لذا بازیگری مثل اردوغان بیشتر در پی‌نزدیك شدن به ایران و روسیه در یك بافت موقعیتی ناشی از كودتا و ضد كودتا به نفع خود است.




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

دنبالک ها: روس‌ها پنهان دراسب تروای آمریكا هستند 

Can you stretch to get taller?
بیست و هفتم شهریور 96 20:34
What's up, this weekend is good in support of me, because
this moment i am reading this enormous informative article here at my home.
How do you get rid of Achilles tendonitis?
یازدهم شهریور 96 07:42
Really when someone doesn't be aware of afterward its up to other viewers that they will help, so here it occurs.
Foot Problems
شانزدهم مرداد 96 12:24
Spot on with this write-up, I honestly believe that this site needs a great deal more
attention. I'll probably be back again to see more, thanks for the info!
How much can you grow from stretching?
ششم مرداد 96 19:36
Thanks for your marvelous posting! I truly enjoyed reading it, you might be a great author.I will be sure
to bookmark your blog and definitely will come back someday.
I want to encourage yourself to continue your great work, have a nice
holiday weekend!
Can you increase your height by stretching?
ششم مرداد 96 08:30
Hello, this weekend is fastidious designed
for me, as this point in time i am reading this great informative article here at my
residence.
manicure
سیزدهم اردیبهشت 96 19:16
Amazing! Its really amazing paragraph, I have got much clear idea on the topic of from this post.
حذف اکانت تلگرام
پنجم مهر 95 09:42
لگرام یکی از بهترین برنامه های پیام رسان در جهان میباشد که دارای طرفداران بسیار زیادی میباشد. این پیام رسان را میتوان امن ترین مسنجر جهان دانست که دارای کاربران زیادی در سراسر جهان است و شما میتوانید بدون هیچ نگرانی از امنیت و حریم خصوصی از این برنامه استفاده کرده و نگران حریم خصوصی خود نباشید چون تمامی پیام های رد و بدل شده در این مسنجر به صورت رمزنگاری شده میباشد و هیچ کس حتی خود کمپانی تلگرام نیز به پیام های شما دسترسی ندارند. در خود برنامه تلگرام گزینه ای برای حذف اکانت تلگرام وجود ندارد و شما باید به سایت تلگرام مراجعه کنید و اکانت خود را حذف کنید. در مواقعی هست که شما نیاز دارید اکانت خود را سریع حذف کنید و کل اطلاعات چت و غیره خود را حذف کنید اما روش آن را نمی دانید. برای این کار با با ما همراه باشید. ما در این پست قصد داریم آموزش حذف اکانت تلگرام را به شما آموزش دهیم.
وبلاگ دهی
یکم مهر 95 05:30
با تشکر! مطلب جالبی بود. موفق و پیروز باشید
ردیاب شخصی
سی و یکم شهریور 95 16:30
تشکر از مدیر وبلاگ بابت مطلب خوبشون
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر