تبلیغات
سایت رسمی دکتر مهدی مطهرنیا ـ آینده پژوه اجتماعی - فرهنگی و ارتباطات سیاسی - مطهرنیا: اظهارات تیلرسون دخالت آشکار آمریکا در امور داخلی کشورهای مورد هدف آن است


Admin Logo
themebox Logo
!-- www.newseek.ir -->
تاریخ:بیست و ششم تیر 96-11:38

مطهرنیا: اظهارات تیلرسون دخالت آشکار آمریکا در امور داخلی کشورهای مورد هدف آن است

کد خبر: 82569071 (6036720) | تاریخ خبر: 28/03/1396 | ساعت: 16:9|

مطهرنیا: اظهارات تیلرسون دخالت آشکار آمریکا در امور داخلی کشورهای مورد هدف آن است

تهران-ایرنا- کارشناس روابط بین الملل گفت: اظهارات وزیرامورخارجه آمریکا یک واقعیت به نام دخالت این کشور در امور داخلی کشورهای مورد هدف آن است که ایالات متحده آمریکا آن را کتمان نمی کند و یا سعی در پنهان کردن آن ندارد.

مهدی مطهر نیا روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره اظهارات تیلرسون وزیرامورخارجه آمریکا و اینکه این اظهارات دخالت در امورداخلی ایران نیست گفت: تیلرسون یک تاجری است که امروز وزارت امورخارجه را در دست گرفته و با ادبیات دیپلماتیک آشنا نیست ولی در عین حال مبرهن کننده امیال اتاق های فکر پست نومحافظه کار علیه ایران است.
وی افزود: تیم ترامپ، تیم ضد تهران است که این امر را باید جدی گرفت. تمام سندهای موجود در اتاق های فکر و اندیشکده های کنونی ایالات متحده آمریکا که بر رییس جمهور کنونی و تیم او تاثیر بسزایی دارند همه به راهبرد تغییر و مهار رژیم در ارتباط با تهران نقل مکان کرده اند و تلاش می کنند که زمینه های ایجاد یک فضای ضد تهران را در حوزه بین المللی و به ویژه منطقه ای با توجه به استعدادهای موجود بعضی از دولت های عربی منطقه در ارتباط با تهران بر معیار ایران هراسی به وجود بیاورد.
این کارشناس بین الملل ادامه داد: بنابراین آنچه تیلرسون می گوید یک واقعیت به نام دخالت آمریکا در امور داخلی کشورهای هدف است. این امری نیست که ایالات متحده آمریکا آن را کتمان کند و یا سعی در پنهان کردن آن داشته باشد.
مطهرنیا یادآور شد: اکنون شاهد این هستیم که رییس جمهور ایالات متحده آمریکا با وجود حل و فصل مسایل میان هاوانا و واشینگتن بسیار صریح و واضح اعلام حرکت بر ضد هاوانا را به طور رسمی پشت تریبون بیان می کند؛ بنابراین باید گفت سیاست کنونی ایالات متحده آمریکا در دوران ترامپ بر مبنای پارادایم آشوب، داکترین بازیگر دیوانه و سیاست های کلان ابهامی و از طرف دیگر جاخالی دادن و ضربه زدن از منظر استراتژیک استوار است.
وی تاکید کرد: باید گفت آنچه که تیلرسون بیان کرده است محصول خامی، بی تجربگی یک کنشگر در جایگاه وزارت امورخارجه ایالات متحده آمریکا بوده و امری بدیهی از منظر تفسیر تاریخی ایالات متحده آمریکا و کنش های سیاسی او نسبت به کشورهای هدف است.
این کارشناس بین الملل یادآور شد: فراموش نکنیم اسناد کودتای 28 مرداد همزمان با این موضع گیری در ایالت آمریکا منتشر می شود و از طرف دیگر بیان واقعیتی است که دولت ایالات متحده آمریکا سعی بر کتمان آن ندارد و نه تنها آن را کتمان نمی کند بلکه هم اکنون تحت عنوان سیاست جهانی آمریکا از سیاست خارجی خود سخن می گوید و به مثابه یک رهبری امنیتی مداخله گر در اوضاع کشورهای هدف خود چهره نشان می دهد .
مطهرنیا گفت: این موجب شده است که هم اکنون در درون ایالات متحده آمریکا نیز آمریکای ترامپیستی به عنوان یک ننگ معنادار در ارتباط با ارزش های دموکراتیک ایالات متحده آمریکا در بین فراهمسنگان سیاسی این کشور جلوه کرده و تلاش عمده ای در جهت محدودسازی شخص ترامپ به عنوان ریس جمهور چه از سوی کنگره و چه از سوی اقشار و طبقات فعال سیاسی و مدنی در ایالات متحده آمریکا به وجود بیاید.

** سیاست ایران فضاسازی مناسب رسانه ای از منظر آرامش بخشیدن به اوضاع کنونی باشد
وی درباره مصوبه جدید سنای آمریکا و تحریم های جدید ایران و این که این مصوبه جدید نقض برجام هست یا خیر و واکنش هوشمندانه ایران چه باید باشد افزود: آنچه در ایات متحده آمریکا می گذرد نشان دهنده عزم جدید دولت ترامپ برای ایجاد فضای محدود کننده برای ایران به گونه ای است که مرزهای حقوقی برجام خدشه نخورده ولی در عین حال زمینه های ایجاد فضای محاصره و تحریم فزون تر ایران را فراهم سازد.
وی یادآور شد: قبل از روی کار آمدن ترامپ بر این نکته اشاره داشتم که دولت بعدی ایالات متحده آمریکا به داکترین محدودسازی همکاری بین المللی با ایران از طریق تفسیر مضیق یا محدود برجام دست خواهد زد و در بعد دیگر، محاصره منطقه ای تهران را دنبال خواهد کرد.
این کارشناس روابط بین الملل اضافه کرد: چه هیلاری رییس جمهوری می شد و چه ترامپ که رییس جمهور شد تنها تفاوت در نقش برجسته تر اسراییل در محاصره منطقه ای تهران بود که با روی کار آمدن ترامپ آنچه که هم اکنون می بینیم در راستای داکترین محدودسازی همکاری بین المللی با ایران و محاصره منطقه ای تهران صورت می گیرد.
مطهرنیا گفت: برجام برنامه جامع اقدام مشترک بر اساس توافقنامه ژنو و یک سند حقوقی است. فضاهای سیاسی و فضاسازی های سیاسی و فراروایت های رسانه ای داستان خاص خود را دارد و منطق حقوقی در مجامع بین المللی داستان خاص خود را دنبال می کند.
وی افزود: آنچه در تحریم های سنا دیده می شود تاکنون سندی حقوقی مبنی بر نقض برجام را بازتابش نداشته است. باید منتظر بود تا ابعاد گوناگون آن از منظر حقوقی مورد توجه شورای نظارت بر انجام برجام در تهران و دیگر مجامع ناظر بر انجام برجام حتی سازمان ملل متحد و شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گیرد و همچنین دیگر قدرت های بین المللی نیز بر روی آن مطالعه و نظر نهایی خود را عرضه کنند.
این کارشناس بین الملل ادامه داد: البته این در حالی است که این تحریم ها باید درکنگره ایالات متحده آمریکا و مجلس نمایندگان آن نیز به تصویب برسد اکنون فقط سنا در کنگره آن را تصویب کرده است و پس از آن امضای رییس جمهور آمریکا را پای آن داشته باشد.
وی یادآور شد: با توجه به تلفیق تحریم های ایران و روسیه در یک سند به نظر می رسد کنگره جمهوری خواه - دمکرات آمریکا در یک همگرایی معنا دار با امتیاز دادن به یکدیگر برسر کنترل رییس جمهور کنونی ایالات متحده آمریکا به گونه ای فراحزبی عمل می کنند و بر آن هستند که وی را به امضای تحریم های توامان ایران و روسیه هدایت کنند.
مطهرنیا گفت: باید منتظر بود موضع رسمی رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در باب این تحریم ها در باب عملیاتی ایجاد شود بنابراین در وضعیت کنونی باید سیاست ایران متوجه فضاسازی مناسب رسانه ای از منظر آرامش بخشیدن به اوضاع کنونی باشد.
وی افزود: و در عین حال تحقیق و بررسی همه جانبه بر روی ابعاد این تحریم ها از منظر حقوقی و انطباق آن با تمام موازین و مواد موجود در برجام از منظر تخصصی و حقوقی است تا زمینه های ایجاد یک فضای مناسب در جهت متهم کردن ایالات متحده آمریکا برای نقض برجام از منظر حقوقی وجود داشته باشد.
این کارشناس بین الملل خاطرنشان کرد: سنای آمریکا و طراحان این تحریم تلاش داشتند که به گونه ای اقدام کنند که از منظر حقوقی هیچ لبه اصطکاکی میان تحریم های جدید و آنچه که برجام خوانده می شود نداشته باشد چرا که ننگ عدول از برجام بر پیشانی ایالات متحده آمریکا خواهد خورد و این مهرداغ ننگین می تواند برای آمریکا هزینه های بسیاری بالایی را در ارتباط با ایران و نظام بین الملل و نظم منطقه ای بدنبال داشته باشد.
وی اضافه کرد: بنابراین از سوی دیگر نیز ایران مراقبت کند که در فضاسازی های سیاسی و جوزدگی های ناشی از برخورد و تعارض میان جناح های گوناگون سیاسی در ایران زمینه های اصطکاک معنادار رسانه ای در این زمینه ایجاد نشده و همه چیز بر معیار و منطق سیاست صبر و آمادگی برای اقدام پیش رود.
سیام**1058**1449 *خبرنگار:محمد افضلی **انتشار:امیرکاردان رادداغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

دنبالک ها: مطهرنیا: اظهارات تیلرسون دخالت آشکار آمریکا در امور داخلی کشورهای مورد هدف آن است 

http://finigan772.blog.fc2.com
چهاردهم مرداد 96 10:22
Link exchange is nothing else except it is simply placing the other person's
webpage link on your page at appropriate place and other person will also do similar for you.
How long will it take for my Achilles tendon to heal?
هفتم مرداد 96 00:44
This paragraph will assist the internet viewers for building up new website or even a
weblog from start to end.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر