تبلیغات
سایت رسمی دکتر مهدی مطهرنیا ـ آینده پژوه اجتماعی - فرهنگی و ارتباطات سیاسی - سود تحریم انتخابات به جیب چه کسانی می‎رود؟/ پاسخ مهدی مطهرنیا را بخوانید


Admin Logo
themebox Logo
!-- www.newseek.ir -->
تاریخ:بیست و ششم تیر 96-13:01

سود تحریم انتخابات به جیب چه کسانی می‎رود؟/ پاسخ مهدی مطهرنیا را بخوانید

کد مطلب : 163008 -تاریخ انتشار : پنج شنبه 28 اردیبهشت 1396 -ساعت : 14:08

چاپ به اشتراگ گذاشتن
سود تحریم انتخابات به جیب چه کسانی می‎رود؟/ پاسخ مهدی مطهرنیا را بخوانید

سود تحریم انتخابات به جیب چه کسانی می‎رود؟/ پاسخ مهدی مطهرنیا را بخوانید

مازندمجلس: سیاست > انتخابات - یک تحلیلگر مسائل سیاسی می‌گوید: عقل حکم می‌کند که انسان در مدیریت وضع موجود سمت و سوی مشارکت حداقلی خود را جدی بگیرد و بر اساس خردورزی سیاسی تلاش کند تا در بستر اراده ملی، آن را به مشارکت حداکثری پیوند بزند.
مازندمجلس:مهدی مطهرنیا در گفت‏‎وگو با خبرآنلاین، از فلسفهانتخابات سخن گفت و اظهار داشت: انتخابات تجلیگاه انعکاس اراده مردم در جهت تدبیر امور کشور دربستر مشارکت ملی است. به هر تقدیر عقل حکم می کند که انسان در مدیریت وضع موجودسمت و سوی مشارکت حداقلی خود را جدی بگیرد و بر اساس خردورزی  سیاسی تلاش کند تا در بستر اراده ملی، آنرا بهمشارکت حداکثری پیوند بزند و لذا باید گفت که شرکت در انتخابات در چارچوب امکاناتحداقلی نیز امری عقلایی است و معطوف به گسترش این حداقل، یک راه خردورزانه برایگسترش فضای تاثیر مشارکت ملی محسوب می شود. از این منظر شرکت در انتخابات یک رسالتذاتی در ادبیات سیاسی محسوب می شود.

وی درباره چرایی حضور مردم پای صندوق هایرای با وجود فشارهای زیاد اقتصادی اظهار کرد: معیشیت مردم، در حضور حداکثری مردمپای صندوق رای، تعالی و تکامل مادی نمی یابد؛ بلکه در بستر ایجاد فضای مناسب جهتحضور دولت‎هایی که می توانند حداکثر خدمت را داشته باشند، عمل می کند. ساختار قدرتدر نظام جمهوری اسلامی، ساختاری است که درون خود، متناقض نماهایی را داشتهاست  که این متناقض نماها، تا حدود زیادیزمینه های حرکت دولت به عنوان قوه مجریه را در این ساختار، با چالش روبرو می سازد.

این استاد دانشگاه یادآور شد: به هر ترتیب بایدبپذیریم که ما اکنون شاهد سه ساحت معنا دار در ساختار قدرت ایران هستیم: ملت، دولتو حکومت. دولت هر چند به معنی قوه مجریه است اما به معنای قدرت فائقه در ساختارنظام جمهوری اسلامی ایران نیست. دولت در همه کشورها به عنوان ساختار مسلط و فائقهعمل می کند نه بخشی از ساختار قدرت. این بدان معناست که ما نمی توانیم دولت در ایرانرا که دارای چهار مولفه حاکمیت، حکومت، مردم و سرزمین است بدانیم. دولت در نظامجمهوری اسلامی ایران بر نیروهای مسلح حاکمیت ندارد. همچنین بر قوای دیگر نظارتندارد و هم ردیف با قوای دیگر محسوب می شود.

وی افزود: رییس جمهور به عنوان رییس قوه مجریه، رییس حکومت نیست؛بلکه صرفا رییس قوه مجریه است. از این رو در ایران ساحت دیگری به نام ساحت حکومتوجود دارد. لذا هرگاه شکاف میان دولت و حکومت در نهان یا آشکار، چهره نشان دهد،دولت‌ها نمی توانند فعالیت زیادی در حیطه معیشت داشته باشند و اگر هم فعالیتی انجامشود، برجسته نمی شود.

این تحلیل گر مسائل سیاسی گفت: در دولت موسوم به دولت اصلاحات معیشت مردم از چه وضعی به وضعیت دیگری تغییریافت؟ میزان تورم و رکود تا چه اندازه کاهش یافت؟ در سال 84 تا 92 چه میزان تورمبه اقتصاد ایران تزریق شد؟ افزایش این توقعات فزاینده تنها در چارچوب نوع تعاملدولتها به عنوان قوه مجریه با کل ساختار حکومت به عنوان یک قدرت برتر در ساختار سیاسیایران معنا پیدا می کند. لذا می بینیم که در دولت نهم و دهم شاهد هیچگونه نمایندگیتوده های مردم از طریق ارکان قدرت نیستیم. ولی در دوران چهار ساله حسن روحانی می بینیمکه بسیاری از ارکان قدرت،(حتی شهردار و مسئولان قوه قضاییه) در پی این پرسش هستندکه چرا معیشت مردم بهتر نشده. این پرسشها را چرا در این دوره زمانی خاص مطرح میکنند؟ چرا در آن دوران پرسیده نمی شد؟

مطهرنیا یادآورشد: تجربه چهار دهه اخیر نشان داده که هر گاه مردم به میدان آمده اند و حداکثرقدرت خود را در دفاع از اندیشه ای که توانایی استفاده بالا از همین فرصتهای موجوددر قانون اساسی را دارد به کار گرفته اند، توانسته اند وضعیت را به شکل مطلوبی تغییردهند. اگر چه نتوانسته اند نسبت به ایده آلهایی که فراروی جامعه ایران ترسیم شده،گامهای بلندی بردارند، اما توانسته اند بسیاری از موارد موجود را مورد توجه قراردهند. به طور نمونه در 8 سال دولتهای نهم و دهم یک قلم از کالای اساسی ایرانیان، یعنینان که در محاوره ایرانیان و در ضرب المثلی می گویند که "نان، جان است"،شاهد افزایش800 درصدی آن بودیم. در حالی که در چهار سال اخیر، میزان تورم کاهش پیداکرد و قیمت نان کمتر از 38 درصد افزایش پیدا کرد. اگر مسیر قبلی ادامه می یافت،الان باید حداقل قیمت نان 400 درصد افزایش می یافت. همین که با حضور مردم دولتی سرکار آمده که توانایی تغییر وضع پیشین را داشته و توانسته است که مانع از افزایشروبه رشد تورم شود، می توان گفت همان حضور مردم، این اثر را از خود بر جای گذاشتهاست. همین ممانعت از افزایش قیمتها را در مورد، دلار، سکه، مسکن و ... می توانمشاهده کرد".

این استاد دانشگاه تحریم انتخابات را منفعت بخشقشری خاص می داند و تصریح کرد: تحریم انتخابات در وضعیت کنونی، بیش از هر چیز در بیروناز جامعه ملی به نفع کسانی تمام می شود که اساسا با ایران و آینده ایران ضدیتدارند. دوم به نفع کسانی است که حضور حداقلی مردم را اساسا عامل پیروزی خود درانتخابات می دانند. اتفاقا هر دو اندیشه ظاهرا در تعارض با یکدیگر قرار دارند. عدهای پیروان سرسخت ایجاد فضای بسته در جامعه ملی هستند و همواره شرکت در انتخابات رایک تکلیف شمرده اند و همواره در انتخابات حضوری پر رنگ و پر شور و حداکثری داشتهاند. این در حالی است که افراد دیگری که در بیرون به سر می برند نفس انتخابات رانفی کرده اند.

این استاد دانشگاه تأکید کرد: کسانی که با نظامایران مخالفند انتخابات را تحریم می کنند و هزینه آن را به دوش کسانی می اندازند کهدرون ایران فعال هستند و خواهان اصلاح امور در ایران می باشند. در درون ایران هم،کسانی که خواهان بسته بودن نظام حاکم و ایجاد فضای انحصار طلبی در چارچوب هایمحافظه کارانه هستند با توجه به جایگاه رای دهندگانشان، حضور حداقلی را زمینه سازحضور حداقلی خود در انتخابات می دانند. لذا به طور آشکارا یا پنهان زمینه های حضورحداقلی در انتخابات را فراهم می سازد. لذا دو سطح داخلی و بیرونی، در عین تعارض ایدئولوژیک(تعارض هدف)، حضور حداقلی بر اساس تحریم در انتخابات را توسط مردم و جامعه ملی ایران را به نفع خویشمی دانند.

مطهرنیا در پایان یادآور شد: وقتی مردم حضورحداکثری خود، به ویژه رای های خاکستری در انتخابات را در قالب تحریم بیان می کنند،اجازه می دهند که جهت گیری انتخابی با حضور حداقلی، گرایش انتصابی پیدا کند چرا کهحوزه حداکثری در انتخابات از سوی کسانی انجام می شود که اساسا نماینده نهادهایانتصابی محسوب می شوند.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

دنبالک ها: سود تحریم انتخابات به جیب چه کسانی می‎رود؟/ پاسخ مهدی مطهرنیا را بخوانید 

Why do they call it the Achilles heel?
بیست و هفتم شهریور 96 17:59
Hello there! I could have sworn I've been to this site before but after reading
through some of the post I realized it's new to me.

Anyways, I'm definitely happy I found it and I'll be bookmarking and checking back often!
Foot Complaints
هفدهم مرداد 96 01:30
It's very trouble-free to find out any topic on net as compared to books, as I found this article at this website.
melodicnip9646.jimdo.com
سیزدهم مرداد 96 14:53
I know this if off topic but I'm looking into starting my own blog and was curious what all is needed to get set up?
I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
I'm not very web savvy so I'm not 100% certain. Any tips or advice would be greatly
appreciated. Kudos
Foot Pain
هشتم مرداد 96 00:16
Every weekend i used to go to see this website, as i wish for enjoyment,
for the reason that this this site conations actually good funny data too.
How long does Achilles tendonitis last for?
ششم مرداد 96 07:23
Informative article, totally what I wanted to find.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر