تبلیغات
سایت رسمی دکتر مهدی مطهرنیا ـ آینده پژوه اجتماعی - فرهنگی و ارتباطات سیاسی - عضو شورای علمی ایراسیه بررسی کرد :روسیه به دلیل هم ترازی نظامی با ایالات متحده امریکا میتواند نقش مهمی را در چهارچوب معادلات منطقه ای و بین المللی ایفا کند!


Admin Logo
themebox Logo
!-- www.newseek.ir -->
تاریخ:دوم بهمن 96-16:50

عضو شورای علمی ایراسیه بررسی کرد :روسیه به دلیل هم ترازی نظامی با ایالات متحده امریکا میتواند نقش مهمی را در چهارچوب معادلات منطقه ای و بین المللی ایفا کند!

وی در بررسی قرابت ها و تفاوت های نظام  سیاسی کره شمالی وروسیه (شوروی سابق) گفت :

نظام حاکم بر کره شمالی یک نظام پاتریمنتال توتالیتر است اگر رژیم شوروی توتالیتر بوده و تمامیت خواهی در قالب اندیشه های تجدید نظر طلبانه مارکسیستی لنینی شکل گرفته بود نظام حاکم بر کره شمالی اساسا گامهای بلندتر و بیش تر در چارچوب نوعی توتالیتریسم پدرسالارانه از خود نشان می دهد اگرچه شوروی توتالیتر بود ولی حتی لنین و استالین و دیگر میراث داران آنان یک نظام موروثی پدرسالارانه شخصی را ایجاد نکرده بودند

اکنون خاندان کیم ایل جون در کره شمالی جای خدا را گرفته اند و جهت گیری های پدر سالارانه آن ها مبتنی بر کیش شخصیت این خاندان به واقع یک رژیم عصر حجری را در قرن بیست و یکم به نمایش می گذارد که مردم در آن دارای کوچک ترین اراده معنی دار و در چارچوب این نظام پاتریمنیال توتالیتری قرار دارند اگر این بحث را بپذیریم از طرف دیگر روسیه امروز را مورد شناسایی قرار بدهیم که در سپهر قدرت فعلی جهان اگر چه یک قدرت هم تراز از بعد نظامی با ایالات متحده شناخته می شود اما یک قدرت نا متعادل با مجموعه قدرت ایالات متحد است به گونه ای که حداکثر  یک دهم قدرت ایالات متحد را در چارچوب پیشرانه های هشت گانه را در درون خود دارد اما به دلیل همین هم ترازی نظامی می تواند نقش مهمی را در چارچوب معادلات منطقه ای و بین المللی با ایالات متحد می شود و وارد میدان ایجاد چالش و حتی میانجی گری در زمینه های مختلف گردد

روسیه کنونی میراث دار اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی است و از این جهت که رویکرد پاتریمنیالی را دنبال کرده است و به گونه دیگر بعد از فروپاشی شوروی و گذار از زمان گرباچف  و  یلسین وارد عصر پوتینیسم شده است که او نیز شکل مدرنی از پاتریمنیالی خاندان کیم ایل جون را دنبال می کندباید گفت از این جهت می تواند نزدیک به کره شمالی محسوب شود

ایشان در مورد نقش سازنده روسیه در حل این بحران افزود :

با توجه به این قرابت های موجود یک ادراک مشترک مسکو و پیونگ یانگ قرار می گیرند و در این زمینه آمریکا برای ایجاد تفاهم ادراکی بین خود و کره شمالی می تواند از نقشی که روسیه می تواند ایفا کند استفاده نماید در ضمن باید بپذیریم که با استفاده از همبستگی های تاریخی و وابستگی های نیم بند ایدئولوژیک مسکو و پیونگ یانگ نفوذ قابل اتکایی می تواند مسکو در پیونگ یانگ داشته باشد یا حداقل پیونگ یانگ با ورود مسکو بهانه های لازم برای اقناع افکار عمومی جامع جهانی جهت عدول از مواضع گذشته خود را در برابر آمریکا پیشی کند از طرف دیگر آمریکا می تواند از وجود مسکو در مسیر مذاکرات با پیونگ یانگ بهره ببرد و به گونه ای عمل کند که به توانند زمینه ساز ایجاد نوعی هم زبانی و تفاهم ادراکی متقابل برای پیونگ یانگ از نظر دیدگاه های واشنگتن شود چرا که مسکو با توجه به سابقه اتحاد جماهیر شوروی و بازی های دهه های بعد از جنگ دوم جهانی و تنش زدایی بعد از آن زبان آمریکایی ها را بهتر می فهمد و می تواند ترجمان مناسب تری از زبان کره شمالی و رهبران آن ها باشد با این ویژگی ها و مختصات و با توجه به جایگاه مسکو در معادلات بین المللی و منطقه ای می توان گفت مسکو یکی از بهترین گزینه های ایجاد ارتباط با کره شمالی برای واشنگتن است که در کنار آن پکن مطرح است اما به واسطه حمایت های بیشتر پکن از کره شمالی در طی نیم قرن اخیر می توان گفت مسکو یک گزینه بهتر تلقی شود

دکتر مطهرنیا در پاسخ به مسائل مطرح شده در آخرین دکترین امنیت ملی آمریکا مبنی بر قدرت نظامی برتر روسیه نسبت به آنها و همچنین تاکید به عدم پایبندی روسها به اصول و قراردادهای بین المللی خاطرنشان کرد:

آمریکایی ها اصولاً به فرافکنی قدرت در دوره جدید علاقه دارند آمریکایی ها یک قدرت برتر بین المللی دست یافتن و این قدرت برتر بعد از فروپاشی شوروی به همان اندازه که برای ایالت متحده فرصت است چالش برانگیز نیز هست و باید  این مواضع چالش برانگیز را به نوعی فرصت تبدیل کند یکی از این اقدامات در این زمینه بزرگ نمایی قدرت حریفان در چارچوب قدرت مجازی و عملیات رسانه ای و دیپلماسی عمومی است وقتی آمریکایی‌ها اذعان می کنند که روس‌ها از لحاظ نظامی دارای قدرت برتر هستند شما باید به این نکته تاکید کنید توجه داشته باشید که این اذعان به دنبال یک هدف است و آن هدف  این است آمریکا بتواند با بزرگنمایی قدرت روسیه از یک سو و ضعف آمریکا از سوی دیگر این است که بتواند حرکتهای خود بر ضد قدرت های هدف خود در دو سطح نخبگان و توده ها را توجیه کند و لذا باید به این نکات از این جهت توجه داشت

به هر تقدیر ایالات متحده با بزرگنمایی قدرت روسیه اذهان عمومی را برای برخورد خود با روسیه در صحنه های رقابت بین المللی آماده می کند و با بزرگنمایی قدرت روسیه زمینه ساز این معنا می شود که ایالات متحده بتواند به بهانه برخورهای موجود با روسیه در مناطق جغرافیایی هدف حداقل روسیه ستیزی را در آمریکا به صورت زنده نگه دارد تا در موقعیت مناسب بتواند افکار عمومی آمریکا را در جهت برخورد با روسیه و با عنوان قدرت روسیه آماده پذیرش هزینه کردن مالیات ملت آمریکا در جبهه های گوناگون برضد روسیه بنماید

وی در مورد رویکرد و استراتژی  ترامپ در قبال روسیه و همچنین احتمال تقابل بیشتر این دو قدرت گفت:

قبل از روی کارآمدن ترامپ با توجه به ویژگی ها و مختصات فکری ترامپ و امثال او بیان کردم که ترامپیست ها از پارادایم آشوب از استراتژی بازیگر دیوانه از سیاست کلام ابهام از استراتژی جو جیت سو استفاده می کنند یعنی رقبا را تحریک کنند و با انرژی تحریک شده رقبا آن را به نفع خود مدیریت می کنند در باب روسیه آمریکا همین فعل و انفعالات را به انجام می رساند

آمریکایی ها اگر روس ها تا این حدواندازه وارد مقاومت برای ماندگاری اسد نمی شدند بی تردید می توانستن زمینه های تغییر و تحول در چارچوب جایگزینی شخص قابل قبول تری برای هر دو طرف درگیر در سوریه به وجود بیاورند و بدین ترتیب بحران سوریه را تا مرزهای کنونی و یک جنگ فرسایشی تبدیل نسازند لذا آمریکایی ها با ایجاد چنین فضایی در ارتباط با سوریه حضور خود به واسطه حضور روسیه و متحدانش برای افکار عمومی جهان را توجیه پذیر کردند و لذا همه ی ماجرای تحریک و جاخالی دادن و سپس پرتاب هدفمند را در ارتباط با سوریه نیز آمریکا پیدا کرد و بدین ترتیب زمینه ای را ایجاد کردند تا بتوانند در سوریه ای که پیش از این به هیچ وجه پایگاه و جایگاهی نداشتن اکنون پس از پایان بحران پایگاه های نظامی خود را مستقر و جایگاه خود را در آن بازیابی کنند و این نسبت به دوران پیشا بحران نشان دهنده وجود یک نوع پیروزی نسبی برای آمریکایی ها در محیط عملیاتی روسیه تلقی می شود سوریه ای که پیش از آن تنها محیط عملیاتی روس‌ها بود

تقابل روسیه و آمریکا به معنایی که درجنگ سرد وجود داشته است هم اکنون مطرح نیست و در آینده هم کمتر مطرح خواهد بود چرا که اساسا ماهیت قدرت در حال تحول است و دولت-کشورها بجای رودررویی با یکدیگر باید بر وحدت عملیاتی در برابر قدرتهای غیر رسمی نوپا در جهان بیاندیشند قدرتهای غیر رسمی ناشی از گسترش فناوری های حاصل از گسترش هوش مصنوعی و تکثر قدرت در جهان که بنده  نظریه قدرت هولوتراپیک را مطرح کرده ام

براساس نظریه هولوتراپیک معتقد هستم در هندسه جدید قدرت در سطح رویی تغییر نکرده است بلکه به واسطه پیشرفت های که هم اکنون بشر به دست آورده ما شاهده ایجاد فضای معنادار هستیم که در آن ماهیت و هویت قدرت تغییر کرده و بافت متن جهان ،بافت هولوتراپیک و جهان دارای آرایش بیرونی هولوگرافیک خواهد بود و در آن بازیگران قدرتمند غیردولتی قدرت خواهند پذیرفت امروزه مایکروسافت ،گوگل،اپل در جهان قدرت بیشتری را از صاحبان قدرت رسمی دارا هستند و ملت ها در چارچوب هدایت های فکری آن ها در حوزه عملیاتی در برابر دولت ها صف آرایی می کنند و در آینده بیشتر صف آرایی خواهند کرد و لذا بازی های تقابل میان دولت ها بیش از آن که به صورت حقیقت مفهومی در جهان حاضر مطرح باشد از یک واقعیت برای توجیه رفتار قدرت طلبانه هر کدام از آن ها مطرح است اکنون به نظر می رسد روس‌ها اگرچه امانت دار قدرت امپراطوری شوروی هستند و سایه امپراطوری شوروی بر سینه آن ها نشسته است اما دیگر امپراطوری شوروی وجود ندارد

دکتر مهدی مطهرنیا در پایان درمورد سرانجام تنش بین آمریکا و کره شمالی نتیجه گیری کرد:

آمریکا یک بازیگر پیچیده ولی در عین حال متعقل است آمریکایی ها نشان دادن که به دنبال ایجاد یک فضای معنادار و پراگماتیسم برای رسیدن به اهداف تعریف شده خود هستند ماهیت پراگماتیست ایجاب می کند که هدف از ابزار مهم تر و رسیدن به اهداف با هزینه های کمتر به عنوان هدف اصلی مطرح باشد به نظر می رسد آمریکایی ها در صورت ایجاد یک فضای تهدید گونه موثر بجای ورود به جنگ ،تهدید به انجام جنگ را هدف قرار داده اند البته در این تهدیدی توانند جدی باشند اما به جد از رودررویی هم احتزاز می کنند در استراتژی آن ها اصولاً کاربرد قدرت نظامی در دو مرحله معنادار می شود در مرحله نخست آن است که تهدید به جنگ صورت پذیرد و در صورت عدم پاسخگویی تهدید خود جنگ عملیاتی می شود در این قضایا هم آمریکایی ها در وهله نخست سعی می کند به خواسته های خود در چارچوب تهدید دست یابند در این زمینه تلاش خواهند کرد که از رو در رویی اجتناب کنند این کار را آمریکایی ها در زمان اوباما در سوریه انجام دادند زمانی که اسد را در ارتباط با کاربرد سلاح های شیمیایی تهدید کردن و زمانی که دولت اسد و هواداران اسد پذیرفتن مجموعه سلاح های شیمیایی را تحویل دهند آمریکایی ها از جنگ اجتناب نمودند این روش استراتژیک آمریکایی ها در ارتباط با کره و دیگر نیروهای هدف می تواند به عنوان یک الگو متعقلانه در حوزه استراتژیک مورد توجه قرار بگیرد

خبرنگار:علی نصرالهی نصرآباد

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

دنبالک ها: عضو شورای علمی ایراسیه بررسی کرد :روسیه به دلیل هم ترازی نظامی با ایالات متحده امریکا میتواند نقش مهمی را در چهارچوب معادلات منطقه ای و بین المللی ایفا کند! 

generic viagra 100mg
ششم فروردین 97 20:38
buy viagra canada no prescription
generic viagra 100mg
how safe is it to order viagra online
buy viagra
هفدهم اسفند 96 15:35
order viagra tesco
buy viagra
viagra cheap online canada
buy viagra online
دهم اسفند 96 21:52
c http://viagrapid.com/ viagra generic buy online.
between is there a over the counter version of viagra [url=http://www.viagrapid.com/]buy viagra generic online[/url] online buy
viagra; totally viagra retinal hemorrhage. extra where to get viagra
in leeds generic buy viagra online and generic-viagra
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر